„ Partidul e-n toți și în toate”. Ocuparea funcției de director în cele mai multe școli și licee din județul Covasna condiționată de avizul UDMR

Hai să ne mai crucim odată. Pentru că oricât de drept aș vrea să stau, tot strâmb se văd lucrurile. Și în țara asta fiecare trage pe unde apucă. Și interesul personal e literă de lege.

Așadar, în județul Covasna au fost scoase la concurs 79 de funcții vacante de director și 38 funcții vacante de director adjunct. Per total 117 funcții. Pentru ele au fost depuse 103 dosare. După finalizarea etapei de verificare a dosarelor de înscriere, 93 de dosare au fost aprobate și 10 respinse.

Și aici intervine chichița. Doar așa, într-o doară, ca să înțelegem în ce țară trăim, și pentru ce plătim impozite. Pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale, candidații trebuie să aibă avizele din partea partidelor reprezentative, care trebuie depuse înaintea probei de interviu și nu înainte de validarea rezultatelor finale.

Condiția este reglementată prin Ordinul 5195 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat publicat în Monitorul Oficial nr. 848/06.09.2021, care prevede că „numirea în funcțiile de director și director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se face cu avizul motivat al organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităților naționale”.

Adică cum? Adică dacă vrei și ai calificările necesare să depui un dosar pentru a fi numit în funcția de director la o unitate de învățământ cu predare în limba minorităților naționale, ai nevoi de aviz politic? Da, în speță, să te duci frumos la partid și te rogi să primești adeverință ca să o anexezi la dosar. Partid care probabil îți va aminti la nevoie cât de darnic a fost cu tine.

Și pe raza județului Covasna peste 70% dintre unitățile de învățământ preșcolare sunt cu predare integrală sau au secții de predare în limba maghiară. Și cine ar putea să îți elibereze o astfel de adeverință în Covasna? Oare UDMR? Că parcă această uniune reprezintă minoritatea națională în Parlamentul României.

Metodologia mai prevede și obligativitatea ca directorii din unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale să cunoască limba respectivă, fapt ce trebuie dovedit cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificate de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

Tot metodologia mai prevede ca în unitățile de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori să cunoască limba respectivă, fapt ce trebuie dovedit cu documente justificative.

Și uite așa, partidul se asigură că este în toți și în toate! Competențe? Să am pardon. Meritocrație? Cu adeverință de la partid. Educație solidă pentru elevi? Doar pe hârtie.

 

Dan VÂJU

#InformatiaBrasovului

informatiabrasovului.ro

Foto – zf.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *