Coliban și-a tras City Manager. Cu ce se „ mănâncă” treaba asta?

Acest articol este scris pentru cei mai puțini avizați dintre noi, care au nivel de informații și cunoștințe mai redus în ceea ce înseamnă administrația publică locală.

Dat fiind faptul că Primarul Brașovului, Allen Coliban și-a numit o consilieră personală City Manager, ne pune în poziția de a ne întreba „ oare ce mai e și asta” ?

Și răspundem succint

Practic, City Manager-ul este denumirea unei funcţii întâlnite în legislaţia de sorginte anglo-saxonă. La noi se numeşte administrator public. Sediul materiei ( ca să dăm o aură mistico-legală acestui demers ) se află în legea 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale – modificată şi completată, în cap. VIII, art. 112-114. Această lege reglementează locul, rolul şi atribuţiile administratorului public. Cităm, ca să nu picăm în eroare.

„Art. 112. – (1) La nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.

(3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite“.

Acum să ne îndreptăm atenția spre anumite cuvinte cheie. Vă rog să remarcaţi câteva cuvinte cheie: poate propune, aprobare de către consiliul local, atribuţii de coordonare, ordonator principal de credite.

La Brașov nu mai este cazul să fie propusă înființarea funcției, ea existând de pe vremea lui George Scripcaru, când aceasta funcție a fost ocupată de Miklos Gantz. Criteriile, procedurile și atribuțiile specifice au fost hotărâte de respctivul Consiliu Local.

Ocuparea postului se face pe bază de concurs, iar exercitarea atribuţiilor se face pe baza unui contract de management. Oricum, sunt atribuţii de coordonare şi nu de conducere, acest atribut fiind rezervat primarului, prin art. 61 alin (5): “Primarul conduce serviciile publice locale”. În schimb mă întreb prin ce concurs a trecut doamna Miron, că nu s-a auzit nimic de la sediul primăriei. Probabil a dat o probă la sportul CURLING și la jocul GO.

Și acum vine aia de „ te dor ochii” – „ Primarul poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite”. Adică, cum? Adică rolul ordonatorului constă în pregătirea cheltuielilor de la „ nașterea” lor până la întocmirea ordinului de plata a sumelor datorate. Ordonatorul este însărcinat cu lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor; el are și calitatea de a angaja cheltuielile. Adică Coliban a dat mai departe, parțial, pâinea și cuțitul, degrevându-se de această obligație. Probabil îl încurca.

Citind printre rânduri, concluzionăm că Allen Coliban a înțeles să împartă „ povara” funcției, care se vede de la o poștă că-l depășește, și că-l jenează în ceea ce privește dezvoltarea lui personală. În altă ordine de idei, mai există suspiciunea că ar cam vrea să „ apună” o anumită stea roz-ciclam, și să „ răsară” o stea ce a avut un pic de condamnare penală definitivă la activ. Bine, cu suspendare, dar tot condamnare penală e. Și condamnarea penală a fost pentru „ abuz în serviciu”. Nu spunem că e vinovată de ceva, instanța de judecată o spune.

Informațiile pe surse din Primăria Brașov ne indicau faptul că Allen Coliban nu mișca oricum un deget, în sensul că nu semna nimic dacă, în prealabil, documentul nu era „ avizat” de către actualul City Manager al Brașovului, fost consilier personal al primarului. Care a fost adusă în Primăria Brașov la Cabinetul lui Allen Coliban prin transfer în interes de serviciu de la Agenția Metropolitană, paradisul sinecuriștilor useriști.

O fi bine? O fi rău? Urmează să vedem. Deocamdată Coliban și-a „ tras penală” cu rol de ordonator de credite. Curat userism!

 

Dan VÂJU

#InformatiaBrasovului

informatiabrasovului.ro

Foto – Facebook

One thought on “Coliban și-a tras City Manager. Cu ce se „ mănâncă” treaba asta?

  1. Legea 215/2001 este abrogata. In vigoare este OU 57/2019 – Codul administrativ. Cap. II – Administratorul public. Sunt niste diferente intre cele 2… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.