Mai avem nevoie de educație? Sau suntem „ bine” așa cum suntem?

Am primit un text ce are legătură și aduce în prim plan educația din România. Textul îi este atribuit lui Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române. Adică cum ar veni, om deștept la cap. Cam zece clase peste griorlăitorii de-i vedem zilnic că se perindă pe la televiziunile de știri. Face niște paralele interesante și explică lumea privită prin prisma teoriilor solide ce sunt necesare a fi însușite pentru o explicare cât mai bună a realității

N-am ce adaosuri să aduc textului. Explică cu punct și virgulă „ de ce” este necesar pentru noi înșine, luați individual, să fim educați, pentru ca mai apoi, din punct de vedere social să ajungem indivizi utili.

E ciudat să ai o viziune globală asupra lucrurilor când cotidianul îți aruncă în față scurtături pentru orice, și care, mai ales, te îmbie să te rezumi la acumularea de lucruri materiale. Spiritul și idealurile își pierd din substanță până la dispariție, în fața plăcerilor materiale imediate, nefăcând altceva decât să ne afunde mai mult în lumea unui non-sens care pune plăcerea acumulării de ordin material pe primul loc.

Am un singur lucru de adăugat, cinste celui care mi-a deschis ochii. Acesta spune că la rădăcina tuturor lucrurilor tangibile și a fenomenelor de orice tip este matematica. Aceasta este singura disciplină care poate explica tot ceea ce ne înconjoară. Ea explică și fizica, ca disciplină. Fizica nu poate exista fără matematica, fiind știința care studiază proprietățile și structura materiei, formele de mișcare ale acesteia, precum și transformările lor reciproce. Fizica explică chimia. Chimia se ocupă cu compoziția, structura, proprietățile și schimbarea materiei. Chimia explică biologia sau studiul vieții și al tuturor organismelor vii.

Viziunea globală asupra lucrurilor simplifică și conduce spre înțelegerea lumii înconjurătoare.

Mai jos aveți textul lui Ioan Aurel-Pop

„ Ce rost mai are să știe absolvenții teorema lui Pitagora, volumul sferei, scrisul și cititul, Creangă și Eminescu, franceză ori spaniolă, mecanisme simple și vectori, compoziția chimică a materiei, viața plantelor și animalelor, Renașterea și umanismul, marile descoperiri geografice, deosebirea dintre Munții Alpi și Munții Anzi sau dintre limba latină și America Latină ?

Există mulți oameni astăzi, mai ales dintre reprezentanții noilor generații, care nu simt nici un fel de handicap în lipsa lor de cultură, în ignoranța lor, în mintea lor vidată în mod intenționat și care – educați pentru contingent și obișnuiți cu trăirea clipei – vor ca în școală să se dobândească nu cunoștințe, ci numai deprinderi, numai tehnici de viețuire și de supraviețuire, numai modalități de adaptare la mediu.

Adaptarea omului la viața curentă pe care o trăiește nu s-a făcut niciodată prin discipline practice care să le excludă pe cele considerate „teoretice”, ci prin teorie serioasă care să explice bine viața cotidiană.

De aceea, a spune că matematica este inutilă, fiindcă elevii nu vor folosi, niciodată, în viață, integralele sau limitele este un nonsens.

Matematica este prezentă în toate fibrele omului contemporan, în toate evenimentele vieții cotidiene, dar ea trebuie studiată în școală ca să poată fi folosită.

Altminteri, devin problematice chiar măsurarea unui teren, exprimarea unui procentaj, regula de trei simplă sau transformarea hectarelor în kilometri pătrați.

Veți spune că toate astea le face acum computerul.

Fals !

Le face omul, cu ajutorul computerului, iar dacă omul face acest lucru în mod mecanic, fără să înțeleagă și să poată explica ce face, atunci, omul contemporan a ajuns, deja, un mecanism, încetând să mai fie om.

La literatură, un elev nu mai poate citi toate romanele importante ale omenirii sau ale românilor și nici nu mai acceptă să preia mecanic opiniile criticilor și istoricilor literari și să le învețe pe de rost.

Dar asta nu-i dă cuvânt să spună că literatura secolului al XIX-lea – de exemplu – este desuetă și să pretindă în programele școlare texte sportive, reportaje despre catastrofe naturale, regulamente și instrucțiuni etc. în locul textelor literare.

Lectura clasică se poate completa cu filmul inspirat din literatură (și se poate îmbina arta literară cu arta cinematografică). În locul textelor plicticoase din criticii consacrați, se pot face dezbateri și se pot ghida elevii spre descoperirea de către ei înșiși a sensurilor unui text literar.

Dar nu se poate înlocui textul literar cu textul banal !

Firește, anii au trecut și școala este obligată să țină pasul cu viața, dar nu aruncând peste bord valorile reale în favoarea unora iluzorii. Iar programele europene, naționale sau locale de educație sunt foarte importante, dar nu de ele ducem lipsă, în primul rând, ci de aplicarea legilor existente, de scoaterea educației din statutul de cenușăreasă, de tratarea cu seriozitate a școlii.

Altminteri, vom distruge, fără bombe și fără pandemii, dar, pas cu pas, acest popor.

Ioan-Aurel Pop,

Președintele Academiei Române”

Dan VÂJU

#InformațiaBrașovului

informatiabrasovului.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *