Călăreții apocaliptici ai falimentului julist bat deja la porțile RIAL!

Managementul defectuos și pripit de la Societatea Rial provoacă un gust teribil de amar pentru lipsa de soluții logice și eficiente de redresare. Mai exact spus, sunt eludate toate variantele posibile de abordare ale unui management modern bazat pe un plan de măsuri viabil, țintind, în schimb, obținerea surselor de profit prin promovarea mijloacelor ilegale.

După ce au călcat în picioare orice drept al chiriașului de a fi protejat, apărat sau informat privind supliciul financiar la care a fost supus în mod samavolnic, iată că acum nu mai știu ce au plătit și pentru cât timp au plătit chiriile pentru că, după mintea lor „ banii dați sunt bine luați”. Iar acum Societatea Rial, profitând de lipsa de atenție a Camerei de Conturi, gestionează discreționar sumele încasate în avans de la chiriași, prin abuz în serviciu, fără să aibe acordul chiriașului, ca urmare a punerii în aplicare a H.C.L. 767/17.12.2021, care este atacată la instanța de contencios administrativ și suspendată de drept.

Dar goana după obținerea profiturilor din chirii s-a dovedit a nu fi o cursă fără obstacole pentru conducerea „ neexecutivă” a Societății RIAL ai cărei membri din Consiliul de administrație sunt revocați prin efectul legii. Dacă prin aparatul de specialitate al primarului, prin comisiile de specialitate și prin consiliul local jaful premeditat a trecut fiind acoperit de falsuri și plăsmuire, iată că Stăpânul legilor a înregistrat realitatea și a filtrat-o de minciuni și ilegalități prin atacarea în instanță. În atare situație Consiliul de administrație al Societății RIAL ar trebui să se retragă din ofensiva la care a fost arondată de o entitate malefică useristă reprezentată la vârf prin duetul Colli – Juli, străină de sentimente umane și stăpânită de ură și lăcomie în contra chiriașilor.

Apusul libertății Consiliului de administrație de a hotărî atât în interiorul companiei cât și în relația cu autoritatea publică a făcut posibil ca Micul dictator alogen de Corbeanca să terorizeze o majoritate salarială și să distrugă prin pasivitate și lașitate o masă populară de indivizi numiți chiriași mulgându-le nesățios chiriile dictate de conștiințele mânjite cu valori de piață .

Coeziunea elitelor politice locale este asigurată, la fel ca într-un grup criminal organizat, de o ideologie violentă de o anumită culoare. Coliban și Jula-ban sunt o apă și-un pământ, diferențiați doar de instituția pe care o distrug și sarcinile ce le sunt împărțite de Elsa. Dacă unul face spirale, celălalt se integrează în infinit prin meditație vipassană! Cei ajunși prin impunere în vârful unor astfel de instituții sunt goliți sistematic de conținut psihic. Nu au conștiință civică, morală sau socială, doar dorința de putere și control, fiind capabili de orice, inclusiv să folosească, în desconsiderarea legislației în vigoare, metode abuzive de înmagazinare a veniturilor provenite ilegal din Bugetul Local al Municipiului Brașov prin metoda coparticipării la plata chiriilor pentru locuințele închiriate.

Credința julistă fanatică că poate exfolia Bugetul Municipiului s-a aciuat la Societatea RIAL care, de un an aproape, își plânge stabilitatea financiară și în care, în mod abil, stimulează acest activism toxic și disperat în ultimă instanță, de a încasa fără opreliște chirii la valori de piață sub amenințarea că altfel chiriașii vor fi dați afară din, chipurile, locuințele de lux cu toaletele în fundul curții.

Prin împrumuturile masive de la o bancă aventurieră cu iz ilegal, numită tocmai Techventures, Societatea RIAL este împotmolită într-o criză financiară și multifuncțională de substanță din care nu sunt șanse să mai iasă teafără fără pierderea sediului societății din Al.I.Cuza, nr. 29, ipotecat pe bani puțini tocmai pentru a fi jefuit de rechini imobiliari. Magicianul în inginerii financiare, Jula Sorin Nicolae, are o problemă cu incertitudinea ce planează nu numai asupra scopurilor de urmat ci și privitor la halul în care a dus Societatea RIAL, cu toate căile blocate spre revenire dar cu porțile larg deschise spre incapacitate, insolvență și faliment. Drept dovadă, în disperare de cauză, nu mai există reținere în metode și mijloace dintre cele mai abuzive, fiind terfelite comandamentele ce au funcționat dintotdeauna, respectiv consilii de administrație și adunări generale, care au asigurat, până la el, devenirea societății.

Recunoașterea colibană indirectă a decadentului management julist, căruia i s-a cerut în mod repetat depunerea mandatului, conduce spre pericolul finalității lipsite de glorie și înecată moral.

Călăreții apocaliptici ai falimentului julist bat deja la porțile RIAL!

#InformatiaBrasovului

informatiabrasovului.ro

( text preluat )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *