Primăria Brașov – pentru unii mumă, pentru unii ciumă. Cazul străzii Aron Pumnul ( II )

Referitor la articolul de ieri, 2 august, link aici, primăria Brașov a găsit de cuviință să răspundă imediat la situația descrisă.

Răspunsul administrației publice brașovene îl găsiți mai jos.

În răspuns se face referire la Hotărârea de Consiliu Local cu nr. 276 din 2018, hotărâre care acum se află pe rolul instanțelor de judecată pentru că se pare că are o problemă de legalitate. Și instanțele de judecată înclină să dea o motivare în acest sens.

De ce se află această Hotărâre de Consiliu Local pe rolul instanțelor de judecată? Unul dintre motive e acela că impune dezvoltatorilor ca înainte de începerea construcțiilor să reglementeze situația străzii respective, adică să obțină autorizație de construire pentru stradă și să o aducă la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă. Cu alte cuvinte, deși în PUZ ( plan urbanistic zonal) sau PUG ( plan urbanistic general) unele străzi sunt prevăzute a fi străzi, asta însemnând că ar trebui să fie în sarcina administrației locale construcția lor, dezvoltatorii pe banii lor obțin autorizație de construire pentru stradă și o aduc la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă, urmând ca mai apoi să o doneze primăriei.

Frumi sau ce?

„ Situație stradă Aron Pumnul
Având în vedere informațiile publicate de o parte a presei cu privire la situația străzii Aron Pumnul, facem următoarele precizări:
– În acest moment nu există un Plan Urbanistic Zonal valabil pentru zona respectivă. Se aplică prevederile Planului Urbanistic General, care preluat rețeaua de străzi prevăzută în PUZ-ul adoptat în 2012 (PUZ-ul adoptat prin HCL nr. 251/2012, inițiat de o persoană fizică și două juridice, a fost prelungit prin HCL 184/2017 și HCL 183/2021, a expirat în 24.03.2022*).
– Conform prevederilor documentelor urbanistice, strada Aron Pumnul este drum categoria III, respectiv o bandă pe sens, de 3,5 metri fiecare; 1,5 metri spațiu verde, pe fiecare parte, și trotuare de 2 metri, stânga – dreapta, ceea ce reprezintă un total de 14 metri lățime.
– În acest moment acolo există un drum de exploatare cu o lățime între 3 și 7,7 metri lățime. Cea mai mare parte din terenul aferent drumului este teren privat (vezi plan) – ( imaginea de copertă a articolului – n.r.).
– Pentru a se evita situația din Tractorul, în care s-au construit imobile și s-au vândut apartamentele, dar străzile au rămas private, astfel că locuitorii sunt nevoiți să circule prin praf sau noroi, în 2018, Consiliul Local a adoptat hotărârea nr. 276, prin care le impune dezvoltatorilor ca înainte de începerea construcțiilor să reglementeze situația străzii, respectiv să obțină autorizație de construire pentru stradă și să o aducă la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă:
Art. 3
,,Terenurile reglementate în documentaţiile de urbanism cu destinația de străzi care urmează să fie trecute în domeniul public al municipiului Brașov vor respecta următoarele condiții:
(1) Terenurile aferente străzilor vor fi înscrise și intabulate în Cartea Funciară cu destinația de străzi.
(2) Proprietarii de terenuri, în condițiile alin. 1, vor obține autorizația de construire a străzilor aferente.
(3) Străzile vor fi construite, de către investitori, cu respectarea autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului Brașov.
(4) Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă și organizare de șantier aferent investiției, vor fi realizate înainte de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă….”
Aceste prevederi se aplică în toate zonele care intră sub incidența HCL 276, începând cu anul 2018, deci nu este o noutate acest lucru și nu se aplică doar pentru dezvoltatorii din zona străzii Aron Pumnul. O parte dintre ei au fost informați de prevederile acestei hotărâri și anul trecut, când au depus solicitări în acest sens.
Pentru toți cei care au început demersurile de autorizare înainte de intrarea în vigoare a HCL 276/2018, indiferent de zonă, s-au aplicat prevederile legale valabile la data la care au început aceste demersuri”

Dan VÂJU

#InformatiaBrasovului

informatiabrasovului.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *