Avem dovada că Allen Coliban a mințit! Curtea de Conturi a stabilit că primarul USR a prejudiciat bugetul local

Publicația Informația Brașovului a primit pe surse o fotocopie a unui citat din documentul Camerei de Conturi, care se regăsește la capitolul intitulat „ Nerespectarea prevederilor legale cu privire la aprobarea finanțării din bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște”, unde la litera „ i” ( conform foto) apare următorul text:

”  i) Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate în vederea înlăturării abaterii constatate:

Ordonatorul principal de credite va lua măsuri pentru:

  • respectarea cadrului legal în aprobarea finanțării structurilor sportive în baza Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;
  • stabilirea în condițiile legii, a întinderii prejudiciului creat bugetului local prin finanțarea acordată cu nerespectarea prevederilor legale către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște în baza contractului de finanțare nr. 42/79910/27.07.2021, pentru înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea acestuia.”

Reamintim faptul că Allen Coliban a declarat faptul că în raportul Camerei de Conturi nu este vorba de nici un prejudiciu – ”Curtea de Conturi nu a cuantificat niciun prejudiciu. Măsura lăsată ne impune îmbunătățirea mecanismului de finanțare (am finalizat metodologia) și analiza pe categorii de cheltuieli a legalității deconturilor făcute sezonul trecut de FC Brașov. Nicidecum să ne pretindă suma drept prejudiciu”

În data de 4 august 2022, publicația Informația Brașovului publica un articol prin care, făcând referire la informații venite pe surse. Surse ce au devoalat informații ce se regăsesc în Raportul Camerei de Conturi, raport furnizat către Primăria Brașov în urma controlului efectuat în vara acestui an.

Sursele citau din respectivul raport făcând referire la o serie de nereguli ce aplanau asupra Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov –  Steagul Renaște. Practic, Primarul Muicipiului Brașov, Allen Coliban se afla în dublă postură, el fiind atât membru fondator ca persoană fizică, cât și reprezentant legal al Municipiului Brașov lucru interzis expres de legislația în vigoare.

Conform surselor, cităm „ (…) raportul Camerei de Conturi consemnează că valoarea prejudiciului constatat este de 3.500.000 lei reprezentând valoarea finanţării acordate din bugetul local fără respectarea prevederilor legale în domeniu și că ar fi avut loc prejudicierea bugetului local prin asigurarea cadrului legal de bună gestiune financiară în utilizarea fondurilor alocate din bugetul local”

Imediat după dezvăluirile de presă din raportul Camerei de Conturi, USR-istul Allen Coliban a ieșit public și a declarat faptul că informaţiile apărute în presă pe această temă “sunt calomnii” şi îşi rezervă dreptul de a-i da în judecată pe toţi cei care le răspândesc.

Totodată, cu ocazia unei ședințe a Consiliului Local Brașov, asta a început să citească din respectivul raport, partea în care Camera de Conturi dispune o serie de recomandari, încurcând paragrafele ( https://www.youtube.com/watch?v=8EnPDziGYN4 ) în încercarea de a evita al doilea paragraf în care scrie „ – stabilirea în condițiile legii, a întinderii prejudiciului creat bugetului local prin finanțarea acordată cu nerespectarea prevederilor legale către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov – Steagul Renaște în baza contractului de finanțare nr. 42/79910/27.07.2021, pentru înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea acestuia”.

Deși a trecut mai mult de o lună de la publicarea articolului, Allen Coliban evită să vină cu lămuriri în acest sens, prevalându-se de faptul că, conform legislației în vigoare, acesta va fi făcut public după finalizarea procedurilor legale, conform H.G. 155/2014, art. 542 – „ Actele întocmite și/sau emise de structurile Curții de Conturi au caracter public numai după încheierea procedurilor de valorificare prevăzute de prezentul regulament”

Cu alte cuvinte, documentul respectiv care conturează în tușe destul de groase o serie de greșeli și neconformități cu legislația în vigoare, mai are de așteptat până va deveni public.

În această situație, potrivnică cetățenilor, acordă un timp nesperat de îndelungat actualei administrații a Brașovului în a-și continua politicile absolut nefaste.

Concluziile sunt extrem de clare, actuala administrație a Brașovului ratează obiectiv după obiectiv, fiind incapabilă să pună în plan lucrurile promise în campania electorală. În puls față de acest aspect, o serie de incapacități managerială conturbă zilnic administrația, condamnând Brașovul la involuție.

 

Dan VÂJU

#InformatiaBrasovului

informatiabrasovului.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *