( SURSE) – Camera de Conturi scoate la lumină afacerea Muzeului BUM din Catacombele Brașovului

Anul trecut, în 6 octombrie, Gazeta Brașovului  publica articolul Oare poate controla Curtea de Conturi atâta „ transparență”?.

În articol, long story short, se făcea referire la faptul că viceprimarul Flavia Boghiu ar fi instrumentat această afacere, a Muzeului BUM din catacombele de după ziduri, girând funcționarea fără nici un fel de aviz și autorizație a acestuia pe perioada a două luni.

Se pare că raportul emis de către Camera de Conturi, Primăriei Brașov în urma controlului care a avut loc între lunile mai-iulie 2022, face referirea această afacere reținând în speță anumite aspecte ce țin de abateri de la legalitate și regularitate, precum și a cauzelor care au condus la apariția acestor deficiențe. 

Se pare că din examinarea documentelor prezentare de către primăria Brașov referitoare la modul de valorificare a folosinței imobilului „ Catacombe Brașov” aflat în patrimoniul municipiului Brașov și a unui raport intern întocmit de Biroul Audit Public Intern din cadrul UATM Brașov, s-a constatat faptul că acest imobil a fost întrebuințat de către Asociația Amural fără existența aprobării autorității publice deliberative, fără existența unui act juridic încheiat cu UATM Brașov și fără existența unui acord al UATM Brașov pentru desfășurarea evenimentului „ Brașov Underground Muzeum”.

Se pare că cheltuielile cu utilitățile ( energia electrică), ce au fost achitate de către primăria Brașov, nu au fost stabilite, evidențiate în contabilitate și recuperate de la entitatea care a întrebuințat imobilul.

Cu alte cuvinte, se pare că raportul Camerei de Conturi confimă cele apărute în articolul din Gazeta Brașovului.

Un alt aspect important, pe care îl adăugăm aici pentru a ne face o idee despre eficiența administrației USR din Primăria Brașov este că abia la data de 19 august 2021 ( după 219 zile de la solicitarea trimisă de Asociația Amural, respectiv la sfârșitul perioadei de desfășurarea a evenimentului, s-a supus spre aprobarea Consiliului Local a Municipiului Brașov proiectul de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea Protocolului de parteneriat cu Asociația Amural pentru desfășurarea evenimentului Brașov Underground Muzeum ( BUM) în galeriile subterane ( catacombe), în condițiile în care Asociația Amural a solicitat încheierea unui acord de parteneriat încă din data de 12 ianuarie 2021.

Allen Coliban menționa într-una dintre ședințele de Consiliul Local faptul că în această speță are loc un audit intern. Audit ale cărei concluzii n-au fost făcute publice. Sau cel puțin eu nu le-am văzut. Dar în raportul Camerei de Conturi se pare că apar concluziile acelui audit.

Concluzile auditului intern ar sună cam așa – nu au fost identificate documente din care să rezulte acordul Primăriei Municipiului Brașov în vederea utilizării de către Asociația Amural a bunului „ Galeriile subterane – catacombe”, dar din informațiile existente în mass-media pentru mediatizarea evenimentului, precum și din documentele menționate în raport, rezultă că în perioada martie-august 2021, Asociația Amural a desfășurat activitate în interiorul galeriilor, ocupând astfel domeniul privat al municipiului Brașov.   

Care ar fi concluziile Camerei de Conturi. Păi cică s-ar fi înregistrat o pagubă la bugetul local prin lipsa de folosință a imobilului „ Catacombe Brașov”. Valoarea abaterii? 132.575 lei.

Se pare că valoarea cheltuielilor cu energia electrică nu se poate cuantifica.

Asta DA administrație publică locală! De toți banii!

Mă întreb cu e posibil în Brașov, sub oblăduirea și administrația USR să se deschidă un muzeu, să încaseze bani, să se închidă, și toate acestea fără nici un fel de contract, aviz, autorizație, și pentru a spăla toată afacerea, după închiderea muzeului să existe tentativă de încheiere a unui contract pentru a da o patină de legalitate acestei afaceri?

În plus față de toate acestea, mă întreb și dacă organele abilitate citesc presa? Pe bune! Tot ce se publică e un fel de „ vorbă în vânt”?

#gascaUSRdinPrimariaBrasov avea obligația morală față de cetățeni și legală față de instituția primăriei să facă toate diligențele necesare ca această situație să nu aibă loc.

Se pare că totuși, în timpul misiunii de audit a camerei de Conturi, a fost emisă o dispoziție de primar prin care s-a aprobat constituirea unei comisii de cercetare administrativă a împrejurărilor folosirii catacombelor de către Asociația Amural.

Și ar mai fi o mențiune. Se pare că aproape toată comunicare prin e-mail între UATM Brașov și Asociația Amural a fost realizată strict cu permisiunea de Flaviei Boghiu.

Ar mai exista două elemente, hai să le spunem, inedite.

Primul ar fi o declarație a lui Manolache Cristine, șef serviciu SAPUC din Primăria Brașov până la data de 15 septembrie 2021. Aceasta ar fi declarat că SAPUC nu a deținut cheile pentru accesul în catacombe și nici nu cunoaște împrejurarea prin care acestea au intrat în posesia Asociației Amural.

Al doilea ar fi sub forma unei petiții formulate de o persoană fizică privind nemulțumirile legate de modul de desfășurare a evenimentului din catacombe.

Aceasta se plânge de mai multe lucruri, printre care și de faptul că la intrarea în muzeu nu se eliberează chitanță precum și de faptul că vizitatorii orbecăie prin bălți din cauza lipsei de indicatoare de orientare. Această persoană ar mai califica obiectivul ca fiind incorect organizat, nefinalizat și neatractiv.

Răspunsul venit de către reprezentantul Asociației Amural prin e-mail către UATM Brașov ar suna cam așa – în urma reclamației primite, l-am mutat de la intrare pe băiatul care rupea bilet și căutăm să îl înlocuim complet (…) Am construit 10 podețe de lemn pentru zonele cu noroi, o treaptă, am montat 5 ventilatoare mari, care circulă aerul în galerii.

 

Concluziile le trageți singuri.

 

Dan VÂJU

#informatiaBrasovului

informatiabrasovului.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *